Verhuurvoorwaarden


ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN :

Betaling uitsluitend dmv PIN betaling.
Huurder dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

DE HUURDER STELT ZICH AANSPRAKELIJKVOOR ALLE SCHADE, VERLIES OF DIEFSTAL VAN BOVENGENOEMDE GOEDEREN TIJDENS DE HUURPERIODE.
Door ondertekening van de overeenkomst gaat u tevens accoord met onze algemene voorwaarden.

- GEBRUIKERSVOORWAARDEN : 

Vervoer : 
Onze apparatuur dient afgehaald te worden met deugdelijk vervoer , dat wil zeggen :
- geen open aanhangwagens / of pick up's 
- De apparatuur moet niet in een auto "gepropt" worden. Dit beschadigd zowel onze apparatuur als uw auto.
- Apparatuur dient deugelijk vast te worden gezet tijdens transport
Indien wij oordelen dat de apparatuur niet op de door ons gestelde wijze door u kan worden vervoerd behouden wij het recht voor om niet te verhuren ! 

Regen / vocht : 
Onze apparatuur mag niet in de regen gebruikt worden (tenzij anders aangegeven) Zorg voor een overdekking zodat de apparatuur niet nat wordt.
Dit geld natuurlijk ook voor drank over de apparatuur ; zorg dat u op let tijdens het gebruik.

12V - 230VAC omvormers :
Onze apparatuur is niet geschikt om te werken op een 12V - 230V omvormer. Deze omvormers geven geen volledige sinus spanning waardoor de apparatuur kan beschadigen. U bent hiervoor verantwoordelijk.  

380V :
Kijk uit met 380V adapters. Soms heeft iemand per ongeluk de draadjes verkeerd aangesloten en volgt er 380V op de aansluiting. 
Test eerst met een Duspole of een spanningsmeter om te meten of er echt 230V aanwezig is... Huurder is zelf verantwoordelijk voor de gevolgschade.

Aggregaten : 
Indien u gebruik maakt van een (door u zelf geregelde) generator dient u zich er van te verzekeren dat deze de juiste spanning afgeven. 
Onjuiste spanningen leiden tot schade aan onze apparatuur. De huurder is hiervoor verantwoordelijk. 

Gebruiksaanwijzing :
Voor zover beschikbaar is een complete gebruiksaanwijzing altijd op onze website terug te vinden bij het artikel. 
Volg de gebruiksaanwijzingen op, of neem contact met ons op als u iets niet zeker weet.

Zorgplicht : 
U dient er voor zorg te dragen dat de apparatuur geen schade op loopt tijdens het gebruik. Dit kunnen zowel krassen als deuken zijn maar ook zand of drank schade. Het is niet toegestaan om drank te gebruiken boven de apparatuur. Eventuele (vervolg)schade wordt op de huurder verhaald.

Kabels oprollen : 
Als u kabels van ons mee krijgt dan krijgt u die netjes opgerold mee. Wij verwachten dat u deze kabels bij retour ook netjes op rolt en dat we geen "bak met spaghetti" terug krijgen.

Droogdraaien :
Laat onze rookmachines , sneeuwmachines, schuimmachines etc. niet droogdraaien : Dat wil zeggen, als de vloeistof op is vul deze dan direct bij.
Indien deze machines zonder vloeistof draaien kunnen ze vast lopen ! 

Tape op onze kabels en / of apparatuur : 
Het is niet toegestaan om tape op onze apparatuur en kabels te gebruiken. De enige tape die gebruikt mag worden is de NICHIBAN tape; alle andere tape laat lijmresten na. De tape dient altijd verwijderd te worden van de apparatuur. Indien eventueel toch andere tape is gebruikt zullen de reinigingskosten hiervan op de huurder verhaald worden. 

Zand :
Onze apparatuur is niet bestand tegen zand (strand !) Ook onze wielen onde de apparatuur hebben hier onder te lijden. Indien u de apparatuur op het strand wilt gebruiken dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.  In overleg wordt dan besloten of de apparatuur wel of niet aan u verhuurd kan worden en de voorwaarden hiervoor.

Apparatuur openmaken :
Het is niet toegestaan om de apparatuur zelf open te schroeven, te repareren of aan te passen. Dit mag slechts na uitdrukkelijke toestemming van ClubSound.

Langer huren : 
Indien blijkt dat u de apparatuur langer nodig heeft dan de overeengekomen huurperiode dient u ons daar direct van op de hoogte te stellen. 
Dan kunnen wij meteen aangeven of dit wel of niet mogelijk is.

Calamiteiten :
In geval van calamiteiten kunt u ons bereiken op ons 24 uur noodnummer : 0174-417094 (Lang door laten gaan !) 
Mocht u dan toch nog de voicemail krijgen gelieve in te spreken en vergeet niet uw nummer achter te laten !!
Stuur anders een email naar : info@clubsound.nl

Naast bovenstaande gebruikersvoorwaarden zijn op al onze leveringen onze ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW